Specialister på familjerätt och brottmål!
Advokatbyrå Tove Sander AB


Om

Advokatbyrå Tove Sander AB

Advokatbyrå Tove Sander AB är en brottsoffer- och barnrättsbyrå belägen på Kungsholmen i Stockholm
Som särskilda företrädare och målsägandebiträden företräder våra advokater såväl vuxna som barn som är utsatta för vålds- och sexualbrott.
Vi har stor erfarenhet av vårdnads-, boende- och umgängestvister och då särskilt när det förekommit fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och/eller missbruk. För dig som vill eller har lämnat en relation där det förekommit våld hjälper vi dig med allt du behöver hjälp med oavsett om det rör din rätt till bodelning, dina barns rättigheter eller de brott du blivit utsatt för.

Vi är ofta anlitade som föreläsare och du är välkommen att kontakta oss för förfrågan.

Medarbetare

Advokat Tove Sander

Tove arbetar med svåra vårdnads-, boende- och umgängestvister. Hon har stor erfarenhet av tvister om vårdnad-, boende och umgänge och åtar sig ofta uppdrag som medlare.
Tove åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, ungdomar och vuxna som utsatts för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och som ombud för föräldrar eller barn i mål enligt lagen om vård av unga.
Tove arbetar också med bodelningar, äktenskapsförord och testamenten och åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

Du når Tove på
Telefon: 08-128 59 128

Klicka här om du vill maila Tove

Medarbetare

Advokat Sandra Danowsky Prytz

Sandra åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare och hon företräder klienter i vårdnads- boende- och umgängestvister.
Sandra åtar sig uppdrag som offentligt biträde i alla typer av tvångsmål, som rättegångsbiträde och god man i förvaltarskapsärenden. Sandra åtar sig också uppdrag som offentlig försvarare med undantag för mål rörande våld i nära relationer, sexuellt våld eller brott mot barn.


Du når Sandra på
Telefon: 08-128 59 129

Klicka här om du vill maila Sandra

Medarbetare

Advokat Elsa Karlefors

Elsa arbetar med familjerättens samtliga områden och åtar sig uppdrag både inom den ekonomiska familjerätten och som ombud för föräldrar i mål rörande vårdnad, boende och umgänge.
Elsa åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Elsa åtar sig också uppdrag som offentligt biträde i mål om LVU, LPT och asyl och som rättegångsbiträde och god man i förvaltarskapsärenden.

Du når Elsa på
Telefon: 08-128 59 127

Klicka här om du vill maila Elsa

Kostnader

Brottmål och tvångsmål

Om du blivit utsatt för brott eller behöver ombud i ett tvångsmål i förvaltningsrätten betalar staten kostnaden för ditt målsägandebiträde eller ditt offentliga biträde och du har då alltid rätt att själv välja vilken advokat eller jurist du vill ska företräda dig.
Om du inte har rätt till en advokat på statens bekostnad kan du anlita oss privat.


Vårdnadsmål

I tvister om vårdnad, boende och umgänge kan du ofta få hjälp att bekosta del av kostnaderna för din advokat via rättsskyddet i din hem- och villaförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring eller om du inte uppfyller försäkringsvillkoren kan du ha rätt till statlig rättshjälp för att finansiera del av dina ombudskostnader. Vi hjälper dig att ansöka om rättskydd och rättshjälp och omfattas du inte av någon av dem kan du anlita oss privat. Du är välkommen att kontakta oss för mer utförlig information om vad som gäller för just ditt ärende.


Familjerättsliga avtal

Kostnader för upprättande av familjerättsliga avtal såsom gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord bekostar du själv och du är välkommen att kontakta oss för mer utförlig information om vad som gäller för just ditt ärende.


Bodelningar

När du anlitar oss som ombud i bodelning bekostar du själv vårt arbete och du är välkommen att kontakta oss för mer utförlig information om vad som gäller för just ditt ärende.

Om tingsrätten utser oss som bodelningsförrättare är du och din motpart solidariskt betalningsansvariga för kostnaderna för vårt arbete. Under vissa förutsättningar kan en av er få statlig ersättningsgaranti som hjälp med kostnaderna för 5 timmars arbete hos bodelningsförrättaren och då måste du själv ansöka hos tingsrätten.


Om du är missnöjd

Om du är missnöjd med en faktura från oss och vi inte kan nå en överenskommelse i samförstånd har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Länk till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Kontakta oss

Advokatbyrå Tove Sander AB

Hjärnegatan 3, 112 29 Stockholm

Klicka här om du vill maila oss

Tel: 08-128 59 120

Fax: 08-124 46 988

eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi.